Products

Coffer glue

Kategoria: Glue

Coffer glue HERQLES is intended for attaching styrofoam boards and coffers inside rooms and premises, as well as finishing elements and accessories made of styrofoam (ceiling plafonds and finishing battens). It is appropriate for substrates such as gypsum, cement, cement-lime substrates and various concrete substrates.

WŁAŚCIWOŚCI

jest produkowany jako gotowa do bezpośredniego użycia, jednorodna pasta o konsystencji ok. 1,80 g/cm3. Klej charakteryzuje się wysokimi właściwościami klejącymi, dobrą przyczepnością do podłoża i styropianu oraz niskim zużyciem. Jest łatwy i wygodny w użyciu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być równe, suche i oczyszczone z kurzu, brudu i tłuszczu, resztek powłok malarskich, a także z innych zanieczyszczeń. W przypadku podłoży o zwiększonej chłonności należy do zagruntowania użyć emulsji gruntującej HERQLES .

PRZYGOTOWANIE KLEJU

produkowany jest jako gotowa do bezpośredniego użycia, jednorodna pasta. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać.

SPOSÓB UŻYCIA

klej nanosi się szpachelką zębatą na odwrotną stronę elementu przyklejanego rozprowadzając klej na całej powierzchni.  Zaraz po naniesieniu kleju, płytkę dociska się w przewidzianym miejscu. Jeżeli w czasie dociskania elementów na zewnętrznej ich części pojawi
się nadmiar kleju, to należy go zebrać szpachelką (najlepiej gumową), a miejsce to przemyć czystą wodą przy pomocy miękkiej gąbki. Klej można również nanosić punktowo na kaseton nakładając go w 5-ciu punktach na płycie kasetonu ( na narożnikach i na środku płyty ) .
Przy płytach cięższych nanosić w 6-ciu do 9- ciu punktach . ZUŻYCIE : średnio zużywa się około 200-900 g kleju na 1m2 w zależności od sposobu nakładania .

UWAGI

podczas prac należy chronić oczy i skórę . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem . Chronić przed dziećmi . Resztek nie wylewać do kanalizacji . Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP .

Klej do kasetonów HERQLES  -20 można przechowywać w temperaturze do -20 st. C jeżeli jest to oznaczone na opakowaniu . Przed użyciem klej należy odmrozić do temperatury minimalnej +10 st.C i dokładnie wymieszać . Temperatura ta odnosi się do temperatury kleju.

Opakowania

  • 1,5 kg, 18 szt w kartonie; 432 sztuki na palecie
  • 4kg , 168 sztuk na palecie
  • 8 kg, 80 sztuk na palecie