Products

FACADE PAINT

Kategoria: Paint

High quality acrylic paint for painting exterior surfaces. It may be used for initial and renovative painting. It is used for providing protective and decorative coatings. Protected against microbial contamination of the coating.

ZASTOSOWANIE

wodorzcieńczalna farba akrylowa do wymalowań zewnętrznych podłoży z betonu, tynku cementowego, cementowo-wapiennego, kamienia. Farba HERQLES FASADOWA służy także do wymalowań wewnętrznych w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest powłoka zabezpieczona przeciwko grzybom, algom np. kuchniach, łazienkach. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegły,  bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Farba może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych, przepuszczających parę wodną, odpornych na ścieranie i zmywanie ( przecieranie na sucho i mokro ). Farba produkowana na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniacz i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy matową powłokę, bez marszczeń i spękań. Powłoka z farby HERQLES FASADOWA jest odporna na wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Farba produkowana jest w kolorze białym i w kolorach wg.palety barw HERQLES, NCS.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche , nośne , czyste , wolne od kurzu i brudu oraz niezanieczyszczone tłuszczami. Podłoża piaszczące się lub o bardzo dużej chłonności należy zagruntować preparatami wzmacniającymi HERQLES. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować. Świeże tynki malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE FARBY

farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia . Nie mieszać z innymi produktami . Farbę nie należy rozcieńczać ani zagęszczać ( w zależności od użytego narzędzia do nakładania powłoki dopuszcza się max. rozcieńczenie wodą do 5% obj.) . Przed użyciem dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natrysku hydrodynamicznego równomierną, cienką warstwą. Przy nakładaniu drugiej warstwy odczekać min. 3 godz.( dla temperatury +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% ). Czas wysychania powłoki zależny jest od temperatury podłoża i otoczenia, wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża. Należy zwrócić uwagę aby druga warstwa nakładana była po całkowitym wyschnięciu pierwszej, nakładanej warstwy. Stosować w temperaturze od +5 do +25°C. Temperatura ta odnosi się zarówno do podłoża jak i otoczenia.

WYDAJNOŚĆ

z 1 litra ok. 8-12 m w zależności od porowatości podłoża, sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu.

NARZĘDZIA

bezpośrednio po pracy umyć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować w dodatnich temperaturach. Nie przechowywać i przewozić farby w bezpośrednim nasłonecznieniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!!. Okres przydatności farby umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

podczas prac należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami lub połknięciu skonsultować się z lekarzem. Pokaż opakowanie lub etykietę. S2 Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji. Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE ( kat.A/a/FW): 75g/l ( 2007 )/30g/l ( 2010 ). Produkt zawiera max. 28g/l. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 
OPAKOWANIA
 
  • wiadra   5 litrów,    80 sztuk  na palecie
  • wiadra 10 litrów,    44 sztuki na palecie