Produkte

LATEXFARBE De LUX

Kategoria: Farben

Hochwertige Latexfarbe für Innenanstriche HERQLES deLUX. Die Auswahl von entsprechend selektierten, hochwertigen Rohstoffen ermöglichte es uns, eine Farbe zu entwickeln, deren Beschichtung gegen Verschleiß und Waschen bei der Verschmutzung beständig ist. In breiter Farbpalette und mit weißem Farbton hergestellt.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche, nośne, czyste, wolne od kurzu i brudu oraz niezanieczyszczone tłuszczami. Podłoża piaszczące się lub o bardzo dużej chłonności należy zagruntować preparatami wzmacniającymi HERQLES. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować. Świeże tynki malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich.
 

SPOSÓB UŻYCIA

 
farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natrysku hydrodynamicznego równomierną, cienką warstwą. Przy nakładaniu drugiej warstwy odczekać min. godz.( dla temperatury +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% ). Czas wysychania powłoki zależny jest od temperatury podłoża i otoczenia, wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża. Należy zwrócić uwagę aby druga warstwa nakładana była po całkowitym wyschnięciu pierwszej, nakładanej warstwy. Stosować w temperaturze od +5 do +25°C . Temperatura ta odnosi się zarówno do podłoża jak i otoczenia.
 

WYDAJNOŚĆ

 
z 1 litra ok. 8-12 m w zależności od porowatości podłoża, sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu. 
 

UWAGI

 
podczas prac należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami lub połknięciu skonsultować się z lekarzem. Pokaż opakowanie lub etykietę. S2 Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji. Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE ( kat.A/a/FW): 75g/l ( 2007 )/30g/l ( 2010 ). Produkt zawiera max. 28g/l. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.