Products

EMULSION PAINT FOR INTERIORS ET

Kategoria: Paint

The paint HERQLES ET  is a dispersion paint, with good opacity, intended for panting interiors of rooms and premises.  It may be used for initial and renovative painting. It is used for providing protective and decorative coatings.

ZASTOSOWANIE

HERQLES ET  jest farbą dyspersyjną przeznaczoną do malowania podłoży z betonu , tynku cementowego , cementowo-wapiennego , kamienia , gładzi , płyt gipsowo-kartonowych , a także tapet . Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegły , bloczków , pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych . Farba HERQLES ET może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego . Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych , wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

farba produkowana na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy gładką, matową powłokę, bez zmarszczeń i spękań, odporną na ścieranie (przecieranie na sucho) . Powłoka z farby HERQLES ET jest paroprzepuszczalna i odporna na wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Farba produkowana jest w kolorze białym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche , nośne , czyste , wolne od kurzu i brudu oraz  niezanieczyszczone tłuszczami. Podłoża piaszczące się lub o bardzo dużej chłonności należy zagruntować preparatami wzmacniającymi. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować. Świeże tynki malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE FARBY

HERQLES ET farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia . Nie mieszać z innymi produktami . Farbę nie należy rozcieńczać ani zagęszczać . Przed użyciem dokładnie wymieszać mieszarką z mieszadłem koszykowym w celu wyrównania konsystencji .

SPOSÓB UŻYCIA

farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo równomierną , cienką warstwą . Przy nakładaniu drugiej warstwy odczekać ok. 2 godz. i najlepiej stosować technikę „na krzyż” ( jedna warstwa jeden kierunek malowania ) . Czas wysychania powłoki zależny jest od temperatury podłoża i otoczenia , wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża . Należy zwrócić uwagę aby druga warstwa nakładana była po całkowitym wyschnięciu pierwszej , nakładanej warstwy . Stosować w temperaturze od +5 do +25 st C . Farbę można zabarwiać na inne kolory stosując pasty pigmentowe wykonane z pigmentów nieorganicznych .

WYDAJNOŚĆ

z 1 litra ok. . 6-8 mkw w zależności od porowatości
podłoża , sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi do nakładania. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu.

NARZĘDZIA

bezpośrednio po pracy umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować w dodatnich temperaturach. Nie przechowywać i przewozić farby w bezpośrednim nasłonecznieniu . Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!! . Okres przydatności farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

podczas prac należy chronić oczy i skórę . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji . Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

opakowania

  •  3 litry, 144 sztuki na palecie
  •   5 litrów, 80 sztuk na palecie
  • 10 litrów, 44 sztuki na palecie