Products

BE KONTAKT

HERQLES Be Kontakt is a material intended for priming solid, mineral, non-absorbing substrates such as, e.g. pre-made concrete and ferroconcrete elements, concrete and ferroconcrete elements with smooth boarding made directly on the site, which cannot be directly plastered because of tightness and low absorption levels. BeTon Kontakt is made of aqueous mix of plastics dispersion with mineral fillers, it is a green product and does not contain plastifiers.

Zastosowanie

HERQLES Be Kontakt służy do przygotowania podłoży mineralnych niechłonnych lub bardzo słabo chłonnych przed nałożeniem tynku . Ze względu na małą przyczepność takich podłoży i ich niską chłonność , Be Kontakt spełnia rolę pomocniczą w stworzeniu odpowiedniego „środowiska” dla nanoszonych warstw tynku na trudne podłoża betonowe .
Zaleca się zastosowanie Be Kontakt przed naniesieniem farb na podłoża mineralne niechłonne lub słabo chłonne lub przed nałożeniem tynków ozdobnych na płyty gipsowo-kartonowe , tynki gipsowe lub gipsowo-wapienne.
 

Wykonanie

przed użyciem wymieszać dokładnie zawartość opakowania . Środka nie wolno rozrzedzać wodą , ani mieszać z innymi materiałami . Dopuszczone jest rozcieńczenie Be Kontakt niewielką ilością wody w przypadku nanoszenia metodą natryskową . Należy pamiętać o częstym mieszaniu środka , aby zapobiec osiadaniu wypełniacza mineralnego na dnie opakowania .
 

Sposób użycia

Be Kontakt nanosić na podłoża nośne , suche , zwarte , niezmrożone , wolne od smarów , farb , olejów , wosku , odpylone , odtłuszczone . Podłoże musi być wolne od pleśni , wykwitów , solnych , glonów , mchu . Podczas nakładania Be Kontaktu temperatura podłoża , otoczenia jak i samego produktu powinna być wyższa od +5 st C oraz nie przekraczać temperatury +25 st C . Środek nanosić wałkiem , pędzlem lub natryskowo równomiernie na całą powierzchnię przeznaczoną do tynkowania .

UWAGA !

Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed mrozem , nadmierną wilgocią i opadami atmosferycznymi a także przed zbyt szybkim wysychaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych .
 

Nakładanie tynku

tynk nanosić po całkowitym wyschnięciu powierzchni pokrytej BeTon Kontaktem . Schnięcie naniesionej powłoki jest uzależnione od temperatury podłoża i otoczenia oraz  wilgotności powietrza . Czas ten może wynosić do 24 godzin . Aby zapobiec osiadaniu pyłów i kurzy na przygotowanej do tynkowania powierzchni , należy w czasie jej schnięcia odpowiednio ją zabezpieczyć .

Czyszczenie narzędzi

bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć w czystej wodzie . Zaschnięte resztki środka usunąć mechanicznie lub środkiem do usuwania farb dyspersyjnych.

Uwagi

nie należy resztek środka wylewać do kanalizacji . Unikać kontaktu ze skórą oraz chronić w czasie pracy oczy . W przypadku kontaktu środka z oczami przemyć w obfitej ilości wody pitnej i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem . Zaleca się stosowanie okularów , rękawic oraz odzieży ochronnej . Chronić przed dziećmi .

Zużycie

ok. 250 – 350g /m kw w zależności od podłoża .

Przechowywanie

w temperaturze od +5 do +25 st C w miejscach nienasłonecznionych , suchych z dala od źródeł ciepła .

Okres ważności

12 miesięcy od daty produkcji .

Opakowania

  • 15 kg; 44 sztuki na palecie
  • 5 kg; 80 sztuk na palecie