Jesteś tutaj: Porady techniczne Hydroizolacje, membrany HYDROIZOLACJA DSP

HYDROIZOLACJA DSP

System membrany hydroizolacyjnej DSP oparty jest na unikalnej formule produktu, umożliwiającej podczas procesu wiązania wykorzystywać wilgoć zawartą w powietrzu bez wydzielania w tym czasie dwutlenku węgla. Ta unikatowa kompozycja surowców zapobiega w trakcie twardnięcia powłoki, powstawaniu i  pozostaniu w niej pęcherzyków CO2 co w dużym stopniu mogłoby przyczynić się do osłabienia parametru wodoodporności i wytrzymałości wykonanej powłoki. Poprawnie wykonana membrana hydroizolacyjna DSP jest w pełni wodoodporna i odporna na oddziaływania fizyczne.

Powłoka DSP ma bardzo dobrą przyczepność do bardzo szerokiej gamy podłoży co pozwala na wykonanie powłoki hydroizolacyjnej na prawie wszystkich podłożach stosowanych w budownictwie. Poczynając od pokryć dachowych wykonanych z pap bitumicznych, poprzez elementy konstrukcji metalowych, podłoży betonowych, jastrychowych, wszelkiego rodzaju tynków, twardych tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, OSB, sklejek ( przykłady przyczepności ).

Podczas przygotowania podłoża przed naniesieniem powłoki musimy szczególnie zwrócić uwagę na ten etap prac. Podczas tych prac wymagana jest szczególna dokładność, która zaowocuje bardzo dobrą przyczepnością i żywotnością wykonanej membrany. 

Unikatowa formuła i technologia produkcji umożliwia nam bardzo uniwersalne zastosowanie powłoki jak i stosowanie jej w różnych warunkach atmosferycznych. Powłokę możemy nakładać zarówno w niższych temperaturach przy dużej wilgotności jak i w słoneczne dni. Nie musimy podgrzewać urządzeń aplikacyjnych ani podłoża co jest wymagane przy innego rodzaju produktach. Bezspoinowa aplikacja pozwala nam na nakładanie powłoki na podłoża o skomplikowanej geometrii oraz prace bez otwartego ognia na dachach.

Szerokie spektrum zastosowania membrany DSP nie pozwala na opisanie wszystkich zastosowań, dlatego opiszemy te, które naszym zdaniem są najważniejsze w ochronie budowli.

Poprawne wykonanie hydroizolacyjnej membrany dachowej należy do  najważnieszych powłok zabezpieczających budynek. Membrana DSP umożliwia nam wykonanie tej powłoki zarówno na dachach ze spadem jak i dachach płaskich. Wykonać można ją na nowych powierzchniach dachowych jak i jako powłokę renowacyjną. Wykonanie czy to na nowej powierzchni czy na już istniejącej powłoce, należy rozpocząć od bardzo dokładnego przygotowania podłoża. Nowe podłoża nie mogą być pylące, zanieczyszczone czy posiadać ubytki. Stare powłoki należy bezwzględnie oczyścić z luźnych cząstek ( np. starej posypki na papie ), wypełnić pęknięcia. Idealnym rozwiązaniem byłoby umycie dachu urządzeniem ciśnieniowym ale nie zawsze jest to możliwe dlatego opiszemy przebieg prac bez użycia myjki ciśnieniowej. 

Prace wykonane na dachu dwuspadowym, ze spadem do środka powierzchni z korytem odprawadzającym wodę deszczową do dwóch rur spustowych, umieszczonych na końcach dachu. Problemem było podciekanie wody deszczowej pod położoną papę przy zanieczyszczonym korycie liśćmi, które zmniejszały szybkość spływu wody deszczowej. Prace rozpoczęto od parokrotnego oczyszczenia powierzchni miotłami z włosiem drucianym, następnie parokrotnym zamieceniu powierzchni miotłami z miękkim włosiem w celu usunięcia drobnych cząstek zanieczyszczenia, dokonania porawek w miejscach z dużymi uszkodzeniami powierzchni, wypełnienia pęknięć klejem/uszczlniaczem V2 High Tack. Nanoszenie membrany DSP rozpoczęto od wklejenia włókniny w miejscach, gdzie oczekiwana była bardzo silna powłoka oraz w miejscach styku podłoży o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Ponieważ dach składał się z dwóch oddzielnych części przedzielonych rynną, na jednej zastosowaliśmy nakładanie powłoki z wtopioną włókniną poliestrową ( zużycie około 3 kg/1mkw ) na drugiej części nałożona była membrana DSP bez włókniny ( zyżycie około 2 kg/1mkw ). W obu przypadkach pierwsza warstwa była nakładana rolkami a druga natryskowo. Nakładanie pierwszej warstwy za pomocą wałka lub pędzla pomaga nam lepiej rozprowadzić medium po podłożu. Powłoka poprzez kilkukrotny ruch na tej samej powierzchni bardzo dobrze wypełnia mikro nierówności co poprawia przyczepność warstwy do podłoża.

Ponieważ z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie opisać kolejność i sposób wykonania prac przy nakładaniu membrany DSP we wszystkich zastosowaniach, przedstawimy niektóre z nich wraz z linkami zawierającymi szersze opisy lub wskazówki:

*     hydroizolacja pod system klejonych desek tarasowych kompozytowych firmy GAMRAT 

*     wykonanie membrany wodoodpornej DSP na dachach z blachy trapezowej 

*   wykonanie hydroizolacji na słupach konstrukcyjnych 

Na zakończenie chcielibyśmy także przedstawić kilka szczegółów dostyczących samej mambrany DSP od strony technicznej. Innowacyjność produktu, neutralność chemiczna powłoki wobec środowiska, łatwość aplikacji powoduje, że  produkt ten znajduje bardzo duże zainteresowanie w profesjonalnym wykonaniu powłok hydroizolacyjnych.

W podsumowaniu chciałbym jeszcze raz przypomnieć na co musimy zwrócić szcególną uwagę przy poprawnym wykonaniu mambrany hydroizolacyjnej DSP:

  •        przygotowanie podłoża
  •        zalecane nakładanie warstw mokre na mokre
  •        nakładanie przy stałej lub spadającej temperaturze 
  •        nakładanie w temperaturze wyższej o min. 3 st C od punktu rosy ( tabela